ONLINE REPORT FOR CLIENTS
 
 

Đặc điểm của dịch vụ "Báo cáo trực tuyến":

      Khách hàng nối mạng vi tính với Kho lạnh Emergent Cold thông qua internet để truy cập vào Web site của Công ty.

      Khách hàng sử dụng tên và mật khẩu của mình để có được các thông tin về số lượng hàng tồn kho, phiếu xuất, phiếu nhập... Các dữ liệu được cập nhật trong thời gian thực để đảm bảo tính chính xác.

      Thông tin được gửi đến khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác.

      Khách hàng không phải chờ đợi nhân viên của kho phản hồi bằng điện thoại hoặc fax.

      Giảm cước phí điện thoại cho cả đôi bên.

      Tiết kiệm được thời gian cho nhân viên kế toán.

      Thông tin về hàng hoá có thể cập nhật mọi lúc, mọi nơi, kể cả ở nước ngoài hoặc ở nhà riêng.

      Qua các báo cáo, quý khách hàng có thể biết được trạng thái của các xe nhập hàng, xuất hàng, cũng như số lượng của từng xe, Container.

Cam kết của khách hàng khi sử dụng dịch vụ:

      Chỉ cho phép những nhân viên có trách nhiệm quyền truy cập trực tiếp đến thông tin về hàng hoá

      Chỉ giao cho những nhân viên tin cẩn những thông tin về mã số và mật khẩu. Chúng tôi sẽ tiến hành thay đổi tên truy cập và mã số thường xuyên để nâng cao tính bảo mật

      Thường xuyên theo dõi danh sách lần truy cập.

      Không cho phép nhân viên của mình truy cập trực tuyến để nghiên cứu, lấy mã nguồn, bẻ khoá... hay những mục đích khác ngoại trừ dùng để lấy thông tin phục vụ cho công việc kế toán kho.

Created and designed by Emergent Cold Vietnam Co. Ltd. 1999-2014 All Rights Reserved